ข้อตกลงและเงื่อนไขการสั่งซื้อ

  1. ทาง Chinashop2thai ไม่รับเปลี่ยนสินค้า ในกรณี ผิดสี ผิดขนาด ผิดแบบ ในกรณีที่สินค้า ที่ส่งมาไม่ถูกต้อง เนื่องจากบริษัทเป็นเพียงตัวกลาง ในการสั่งสินค้าที่ทางลูกค้าเป็นผู้เลือกร้านค้า ด้วยตนเองเท่านั้น เราไม่สามารถ เปลี่ยนหรือคืนได้ แต่ถ้าเป็นความผิดพลาดของทางเราที่สั่งสินค้าผิด ทางเรายินดีคืนเงิน
  2. ในกรณีที่ลูกค้าทำใบแจ้งของขาด หรือ Refund เข้า มา แล้วทางเราเช็ค ไปยังร้านค้า หากทางร้านค้าที่สั่งซื้อสินค้าต้นทาง ยืนยันกลับมาว่าส่งมาครบ หรือ ไม่คืนเงิน ทางเรา ก็ไม่สามารถคืนเงินให้กับลูกค้าได้
  3. ใน กรณีที่สินค้าบุบสลาย ไม่สมบูรณ์แบบ แตกหักหรือเสียหาย ทางเรา จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว เนื่องจากความเสียหาย อาจเกิดขึ้น เนื่องจากสินค้ามีจำนวนมาก ทางโกดังไม่สามารถทราบได้ว่า สินค้าคืออะไร เพราะฉะนั้นก่อนเลือกซื้อสินค้าประเภทไหน ควรสอบถามข้อมูลก่อน ให้ชัดเจนว่า เป็นสินค้าประเภทไหน และต้องใช้การระมัดระวัง อาจมีความเสี่ยง ต่อการเสียหายได้ ลูกค้าสามารถแจ้งข้อมูล หรือขอคำแนะนำได้กับพนักงานก่อนสั่งสินค้า
  4. ใน กรณีที่สินค้าเกิดความล่าช้า ที่เกิดจากทางร้านค้าที่สั่งซื้อจัดส่ง ล่าช้ามาก ทางเรา ไม่สามารถทำเงินคืนให้ได้ทันที แต่สามารถต่อรอง กับทางร้านค้าให้ได้ ในกรณีที่ลูกค้าไม่ต้องการรอสินค้า และต่อเมื่อทางร้าน ที่สั่งซื้อสินค้าคืนเงินมา ทางเราจึงจะสามารถทำเงินคืนให้กับทางลูกค้า ได้ตามระบบ
  5. ใน กรณีที่สินค้าไม่ถึงโกดังจีนเนื่องจากมีร้านบางร้านในจีนที่แจ้งเลขพัสดุ ไม่ตรง ไม่สามารถติดตามได้ หรือพบว่าทางร้านค้าไม่ได้จัดส่งสินค้า ให้กับเราจริงๆ จะสามารถทำเงินคืน ให้กับทางลูกค้าได้
  6. ใน กรณีที่ทางร้านค้าไม่คืนเงินค่าสินค้า เมื่อเราได้สั่งสินค้า และชำระเงิน ไปแล้ว เนื่องจากทางเราเป็นเพียงตัวกลางสั่งสินค้าและทางลูกค้า เป็นผู้เลือก ร้านค้าเอง ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบได้ เนื่องด้วยมีรายการ สั่งสินค้าจำนวนมาก ไม่สามารถตรวจสอบประวัติร้านค้าได้ทุกร้าน แต่เราจะพยายามติดตามเงินคืนและ แสดงรายละเอียดคำตอบที่ได้จากการคุยกับ ทางร้านค้า ในการติดตามทวงให้ทราบ
  7. หากท่านสั่งซื้อสินค้ากับทางเรา จะถือว่ายินยอมและยอมรับในข้อตกลง ข้างต้นในทุกกรณี

(ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อท่านเจอปัญหาเหล่านี้ขอให้ลูกค้าทุกท่านเข้าใจ ในเรื่องของการรับผิดชอบที่ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ในบางกรณี ดังที่กล่าว เพราะทางเราได้ชำระเงินให้ทุกท่านจนเสร็จกระบวนการ สั่งซื้อไปแล้ว โดยทางลูกค้า สามารถสอบถามขอรายละเอียดต่างๆ ได้เสมอ และทางเราสัญญาว่าจะพยายามเต็มที่ในการประสานงาน ติดตาม ทวงถาม ในกรณีที่ไม่ได้รับเงินคืนจนถึงที่สุด)